Millä alueilla teräsrakenteita voidaan käyttää?

2022-04-22

Millä aloilla teräsrakenteita voidaan käyttää? Teräsrakenteet ovat erittäin tärkeä rakennusrakenne nykyaikaisissa rakennuksissa. Niillä on monia etuja, kuten korkea lujuus, kevyt paino, hyvä jäykkyys ja vahva sitkeys. Siksi niitä käytetään laajasti.
 
1. Raskas kasvirakenne. Yleisesti ottaen työpajat, joissa on suuria nostureita tai raskasta toimintaa, käyttävät tätä teräsrunkoa, kuten avotakka, konvertteripaja, raudan sekoitusuunin työpaja ja metallurgisten työpajojen karkea valssauspaja; raskaiden konetehtaiden teräsvalupajat ja hydraulipuristimet. työpaja, taontapaja jne.

2. Suurijännerakenne. Pitkäjänteisellä rakenteella tarkoitetaan pitkäjänteistä rakennetta, jonka pystysuora kantava rakenne on pylväs ja seinä, teräsristikko kattoon, ripustuskaapelirakenne tai betonivaippa, kalvorakenne jne., kuten julkiset rakennukset, kuten kuntosalit ja rautatieasemat .

3. Tornin maston rakenne. Se on rakenne, jolla on suuri korkeus ja suhteellisen pieni poikkileikkaus.

4. Monikerroksiset ja korkeat rakennukset.

5. Rakenteet, joihin kohdistuu seismiseen vaikutukseen vaikuttavia tärinäkuormituksia.

6. Levy- ja kuorirakenne.

7. Irrotettavat tai siirrettävät rakenteet.

Voidaan sanoa, että teräsrakenteiden käyttö on erittäin laajaa ja teräsrakenteet ovat edellä mainituilla alueilla keskeisessä roolissa, mikä tuo suurta mukavuutta joidenkin toimialojen, yritysten tuotantotoimintaan ja jopa ihmisten elämään.