Mitä eroa on H-palkilla ja teräsbetonilla?

2022-05-30

Rakennusalan kehitys tuo mukanaan monia erilaisia ​​rakennusmateriaaleja, jotka heijastelevat aikakauden arkkitehtonisia piirteitä, ja eri rakennusmateriaalien rakenteissa on erilaisia ​​etuja.

Tässä artikkelissa Baowu tarkastelee H-palkkirakenteen ja teräsbetonirakenteen eroja.

  

Ensinnäkin teräsbetonia käytettäessä on laadullisesti helpompi leikata kulmia, jolloin rakenteen laatu on epätasainen ja vaikeasti taattava. Suurin osa korkeataajuisesti hitsatuista H-palkkikomponenteista valmistuu etukäteen tehtaalla, ja laatutestaus on myös kätevää, mikä lisää aina suojakerrosta.

 

Toiseksi H-palkkien seisminen kestävyys laajalla erittelyvalikoimalla on erittäin suosittu, minkä vuoksi sitä käytetään usein teräsrakennuksissa maanjäristysalttiilla alueilla.

Lisäksi osien kevyt paino mahdollistaa rajallisen rakennuskustannusten alentamisen ja rakentamisen nopeutta nostetaan tavoilla, joihin teräsbetoni ei pysty vastaamaan.

 

Mikä tärkeintä, yhteiskunnan kehittyessä edelleen maat noudattavat ympäristönsuojelun periaatetta kehittääkseen edelleen. H-palkit sen sijaan ovat energiatehokkaita, ympäristöystävällisiä ja helposti kierrätettäviä maan kehitystarpeiden mukaisesti.


Tämä on ero H-palkin ja teräsbetonin välillä, onko sinulla täydellinen käsitys? Tervetuloa pysymään kuulolla Baowussa saadaksesi lisää neuvoja rakennusmateriaaleista.